საიტის გამოკითხვა

როგორ მოგწონთ საიტი?

პოპულარული სიახლეები

ავტორიზაცია

Win.Wog.Ge - წესები

მოკლე შესავალი:

მოგესალმებით,სანამ გაივლით რეგისტრაციას გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენი საიტის წესებს,ეს წესები არ წერია გასართობად..
უკლებლივ ყველა დაისჯება ამ წესების არ გათვალიწინების გამო არაქვს მნიშვნელობა მის სტატუს საიტზე!

საიტზე დაუშვებელია:

1. დაუშვებელია საიტზე ცენზურის დარღვევა!

2. დაუშვებელია საზოგადოებისთვის მიუღებელი ან ვინმეს შეურაცხმყოფელი კომენტარის დაწერა!

3. დაუშვებელია ერთი მომხმარებლის მიერ საკუთარი პირადი მონაცემების გასხვისება სხვა მესამე პირზე!

4. დაუშებელია რაიმე მავნე ნივთიერების აგიტაცია!

5.დაუშვებელია საზოგადოებისთვის მიუღებელი ან ვინმეს შეურაცხმყოფელი ფოტოს ატვირთვა!

6. დაუშვებელია სხვა მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის მიზნით ცრუ ინფორმაციის შეგნებულად გავრცელება!

7. დაუშვებელია მომხმარებლის სახელად საიტებისა და სერვერების მისამართების, ან მათ ელემენტების, აგრეთვე უცენზურუ სიტყვების და გამონათქვამების გამოყენება!

8. დაუშვებელია ერთზე მეტი პროფილით ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია, რაიმე მიზნით!

9. დაუშვებელია საიტზე სპამი და ფლუდი (სპამი ნიშნავს კომენტარს რომელიც არ ეხება სიახლეს, ხოლო ფლუდი განმეორებით კომენტარებს)!

10. დაუშვებელია საიტის ადმინისტრაციის მიერ სიტყვიერი შეურაწყოფის მიყენება.                                                     დაუშვებელია!
საიტზე კომენტარის ან თუნდაც მესიჯის სახით სხვა საიტის არ აქვს მნიშვნელობა თემატიკას რეკლამირება თუ გსურთ რეკლამის გაკეთება საიტზე მიმართეთ მთავარ ადმინისტრაციას!

თუ ვინმეს ექნება რაიმე შეკითხვა ან პრეტენზია შეგიძლიათ მიმართოთ საიტის ადმინისტრაციას!

წარმატებას გისურვებთ WWW.WIN.WOG.GE!